Antwoorden op jouw vragen

Wie is Zego?

Zego is een insurtech die wagenparken helpt hun wagenparkkosten onder controle te krijgen en zo tijd en geld te besparen.


Welke producten biedt Zego?

Zego biedt een wagenparkverzekering met twee opties:

- Wagenparkverzekering met vaste premie

- Wagenparkverzekering met op gebruik gebaseerde premie


Vaste premie: wanneer je een verzekering voor een bepaalde periode bij Zego hebt, betaal je bij aanvang van je verzekering een vaste premie voor je gekozen dekking. Je bent dan voor de betreffende periode verzekerd.


Op gebruik gebaseerd (basis+flex): je betaalt een minimum basispremie (dekt de voertuigen wanneer deze niet op de weg zijn) + een prijs per gereden kilometer (dekt de voertuigen wanneer deze daadwerkelijk rijden). Het maakt niet uit hoeveel je voertuigen worden gebruikt, je betaalt nooit meer dan de maandelijkse limiet.


Wat voor soort dekkingen biedt Zego?

Zego biedt de volgende dekkingen:

- WA

- WA + Volledig Casco


WA: dekt letselschade en materiële schade aan anderen in geval van een ongeval.

WA + Volledig Casco: ook wel een all risk verzekering genoemd, biedt je de meest uitgebreide dekking. Met deze dekking zijn niet alleen anderen, maar ben je ook zelf gedekt in geval van schade als gevolg van een ongeval, zelfs wanneer je dit zelf hebt veroorzaakt.


Welke aanvullende verzekeringen biedt Zego op dit moment?

Zego biedt de volgende aanvullende verzekeringen:

- OI (Ongevallen Inzittendenverzekering)

- SVI (Schadeverzekering Inzittenden)


OI: biedt dekking als de chauffeur of een van de passagiers als gevolg van een ongeval overlijdt of blijvend invalide raakt.

SVI: is een schadeverzekering en biedt dekking voor letselschade en materiële schade als gevolg van het ongeval.


Hoe maakt Zego gebruik van telematica?

We gebruiken telematica* om het rijgedrag van chauffeurs te meten, zodat we onze klanten actief risicobeheer kunnen bieden. Daarnaast stelt het ons in staat om het aantal gereden kilometers te bepalen in het geval van een op gebruik gebaseerde verzekering. 

*Telematica: Is een technologie en toepassing van telecommunicatie in combinatie met informatica. Telematica stelt ons in staat om gegevens (data) te verzamelen over afstand en tijd. Hierdoor kan er inzicht in het gebruik van het voertuig en rijgedrag van de chauffeur verkregen worden.


Wie is de eigenaar van de verzamelde data?

De persoon wiens data verzameld wordt is altijd zelf de rechtmatige eigenaar van deze data. Zego is de verwerker van de verzamelde data.


Welk telematica-apparaat gebruiken jullie?

We werken samen met het bedrijf ABAX. Zij leveren de hardware die geïnstalleerd wordt in de voertuigen van het wagenpark.


Voor wie is de Zego wagenparkverzekering?

De Zego wagenparkverzekering is voor wagenparken met meer dan 50 voertuigen. Bekijk onze homepage voor meer informatie over de verschillende soorten voertuigen die we verzekeren.


Wat is er vernieuwend aan Zego?

Zego biedt een totaaloplossing voor wagenparken. We nemen verzekeren als startpunt, maar doen veel meer dan verzekeren alleen.

We gebruiken data uit telematica om het risico van jouw wagenpark beter te kunnen begrijpen. Zo kunnen we jou de meest eerlijke premie bieden die gebaseerd is op het concrete risico van jouw wagenpark, niet op het marktgemiddelde dat beïnvloed wordt door slecht rijgedrag.

In het online wagenparkportaal kan je je wagenpark 24/7 gemakkelijk zelf beheren. Je kan de status van al je voertuigen zien, polisdocumenten bekijken/downloaden, claims volgen en op elk moment voertuigen toevoegen en verwijderen.

We bieden je actief risicobeheer en advies op maat, zodat je het rijgedrag binnen je wagenpark kunt verbeteren. Zo kan je niet alleen je premie, maar ook andere wagenparkkosten laag houden. Denk aan een vermindering in brandstofverbruik, CO2-uitstoot en stilstand, lagere onderhoudskosten en routeoptimalisatie.

Niet alleen biedt beter rijgedrag jou het voordeel van een lagere premie, ook je chauffeurs profiteren hiervan door leuke beloningen te kunnen ontvangen.


Rijgedrag van mijn chauffeurs volgen met behulp van technologie, mag dat wel?

Zego’s werkwijze voldoet volledig aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de Europese AVG-richtlijnen (Algemene Verordening Gegevensbescherming). De wagenparkeigenaar is verplicht om zijn/haar chauffeurs te informeren over de algemene voorwaarden van het telematica-apparaat (ABAX). Hier te vinden: https://www.abax.com/nl/terms-and-conditions

Meer informatie over ons privacybeleid lees je hier: https://www.zego.com/nl/privacy/


Ik heb al telematica-apparaten in mijn voertuigen. Kan ik deze blijven gebruiken wanneer ik een verzekering bij Zego afsluit?

In de meeste gevallen kan dit. Wil je zeker weten of jouw telematica-apparaten gebruikt kunnen worden? Neem dan contact met ons op via e-mail: [email protected]


Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

Wij nemen alle klachten en suggesties heel serieus en gebruiken dit als een kans om onze dienstverlening en producten te verbeteren. Als je een klacht hebt kan je ons bereiken per e-mail of per post.

- E-mail: [email protected]

- Post: Weesperplein 4b, 1018 XA, Amsterdam, The Netherlands.


In onze algemene voorwaarden (punt 4.3) kan je meer lezen over onze klachtenprocedure: https://www.zego.com/nl/terms-of-business/