Hoe de toepassing van insurtech rijden veilig, groen en betaalbaar maakt

Gepubliceerd op

Wagenparken staan voor twee grote uitdagingen: de voortdurende stijging van kosten, aangewakkerd door een toenemende inflatie, en een wereldwijde klimaatcrisis die samengaat met nieuwe wet- en regelgevingen om broeikasgassen te verminderen. Het eerste probleem betreft een zakelijke uitdaging. Het tweede raakt de kern van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wat kunnen wagenparken doen om daadwerkelijk vooruitgang te boeken?

Deze kwesties vragen om een frisse blik op mobiliteit, waarbij kostenbesparing hand in hand gaat met duurzaamheid. De verzekeringsoplossing van Zego omarmt deze visie en stelt bedrijven in staat om veiliger, zuiniger en schoner te gaan rijden. Niet alleen maakt dit de Nederlandse wegen veiliger en de wereld een stukje groener, ook draagt dit aanzienlijk bij aan kostenbesparing.

De focus is niet alleen op verzekeringen, maar ook op het bieden van tech-gedreven oplossingen.” — Sander Kernkamp

‘Rijden voor morgen’, zo noemt Zego het. "Je werkt vandaag aan het verbeteren van rijgedrag binnen je wagenpark, zodat je daar morgen – en in de toekomst – de vruchten van plukt”, aldus algemeen directeur Sander Kernkamp. “Zego faciliteert daarmee een cruciale verandering in de wereld van wagenparken; de focus is niet alleen op verzekeringen, maar ook op het bieden van geavanceerde tech-gedreven oplossingen die bedrijven helpen bij duurzaamheid, verkeersveiligheid en kostenbesparing. In een tijd waarin het onmogelijk lijkt om duurzaamheid te combineren met kostenbesparing, ziet deze insurtech kansen om beide samen te brengen.”

Fleet Portal

Hoe dat werkt? Zego ondersteunt wagenparken met hun Fleet Portal, een platform dat standaard is inbegrepen bij het verzekeringsproduct. Hiermee kan niet alleen de verzekering eenvoudig online worden beheerd (denk aan zaken zoals dekkingen aanpassen, nieuwe voertuigen toevoegen en claims-statussen volgen), ook biedt het geavanceerde tools om het wagenpark te optimaliseren. Zo helpt de Fleet Portal wagenparken om rijgedrag te analyseren en verbeteren.

Door voertuigen met het meest risicovolle rijgedrag te identificeren en ritten op detailniveau te analyseren, kunnen patronen worden ontdekt en gebieden met hoge risico’s worden vermeden. Door preventief maatregelen te kunnen nemen en routes te optimaliseren kan risico tot het minimum worden beperkt.

Het mes snijdt aan drie kanten

Beter rijden betekent veiliger, zuiniger en schoner rijden. Zego helpt wagenparken hun daadwerkelijke risico te begrijpen én verbeteren. Door inzicht in het rijgedrag te hebben en proactief actie te kunnen ondernemen, worden kosten zoals brandstof, onderhoud en de premie beheersbaar. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat het actief gebruik maken van risicobeheer brandstofverbruik op de snelweg tot wel 33% en in de stad tot wel 5% kan verminderen.

Met het aanpakken van agressief rijgedrag (denk aan hard optrekken, scherpe bochten nemen en hard remmen) kan ook schadelijke slijtage aan belangrijke onderdelen van voertuigen voorkomen worden. Zo blijkt dat een wagenpark de onderhouds- en reparatiekosten met wel 14% kan verminderen wanneer er actief gebruik wordt gemaakt van telematica.

Dit betekent niet alleen kostenbesparingen, maar ook een verlengde levensduur van voertuigen. Wat betreft verzekeringen geldt: beter rijgedrag betekent een lager risico en dus kans op een lagere loss ratio, waardoor je kunt profiteren van een lagere premie. Uit onderzoek blijkt dat de schadefrequentie daarnaast tot wel 32% verminderd kan worden met behulp van de Fleet Portal.

Deze vermindering in schadefrequentie draagt ook direct bij aan de verkeersveiligheid. Daar komt bovenop dat door actief gebruik te maken van de risicobeheertools en eco-driving toe te passen, de CO2-uitstoot met maar liefst 20% kan worden teruggebracht.

Bron: AMweb