Insurtech Zego: de verzekering voor een gezond wagenpark

Gepubliceerd op

Insurtech Zego heeft in een paar maanden tijd in Nederland meer dan 4.000 voertuigen verzekerd. Maar het gaat niet om de aantallen, benadrukt Sander Kernkamp van Zego in Nederland. Sterker nog, het bedrijf is uiterst selectief in het aansluiten van wagenparken. Waarbij het er niet om gaat of een klant uit een zogenaamde ‘risicobranche’ komt (taxi’s, koeriers) – Zego sluit ze juist graag aan! Als men maar bereid is het wagenpark gezond te houden.

Zego is de laatste maanden flink in het nieuws. Vorig jaar september is het van oorsprong Engelse bedrijf (met Unicorn status) neergestreken in Nederland waar het vanaf januari dit jaar echt van start is gegaan. Inmiddels is het snelgroeiende bedrijf in 9 markten actief. Stap je in een taxi in London dan is de kans groot dat die verzekerd is bij Zego. Net als de Felix-scooters in diverse landen. Het zijn vaak die bedrijven en vervoersmiddelen die de gevestigde, grote verzekeraars links laten liggen. Of waar de premies zo hoog zijn, dat menig bedrijf erdoor in de knel komt. Maar ook ‘gewone’ leasevloten komen nu in het vizier van de insurtech. Het vergroenen en veiliger maken van het wagenpark is daarbij de belangrijkste drijfveer.

Het grote verschil met gewone verzekeraars is dat Zego flexibele en datagedreven polissen verstrekt. Aan de basis van dit succes staat de samenwerking met telematicaleverancier ABAX. Die levert voor Zego op alle markten de kastjes die door Zego (gratis) worden ingebouwd op alle verzekerde voertuigen. “Daarvoor was een betrouwbare partner nodig die met kennis van zaken en the state of the art techniek op alle markten dezelfde kastjes kunnen leveren die overal op dezelfde manier kunnen worden ingebouwd. Waarbij de installatie werkelijk een fluitje van een cent is; klanten kunnen het zelf doen”, aldus Kernkamp.

Laagdrempelig

Die ‘kastjes’ leveren vervolgens de data aan de volledig geautomatiseerde Fleet Portal van Zego. Waarbij voor iedere markt een apart algoritme is ontwikkeld om data, zoals gegevens over het rijgedrag, te vertalen in bruikbare informatie. In het portaal kan een fleetmanager precies de prestaties van zijn wagenpark tot op detailniveau inzien. Dit betekent dat je precies kunt zien welke voertuigen in je wagenpark een lagere score hebben dan andere voertuigen. Bijvoorbeeld doordat er te hard werd gereden in 30 km zones of op de snelweg. Hard remmen, snel optrekken, hard door de bocht… alle rijgedragsgegevens worden gemeten. Kernkamp: “Als de score van het rijgedrag voor bepaalde bestuurders lager is dan voor de anderen, kan je wachten totdat het misgaat, of je kunt gewoon eens een gesprek met de betreffende chauffeur aangaan. Misschien is er wat aan de hand in de thuissituatie of is het nieuwe rooster te knellend. Zo’n gesprek – heel simpel gevoerd – levert altijd resultaten op.”

Het klinkt allemaal heel eenvoudig en feitelijk is dat ook zo, benadrukt Kernkamp. De insurtech zorgt er dan ook voor dat de drempel voor bedrijven om met datagedreven polissen aan de slag te gaan zo laag mogelijk is. Dat begint al met de kastjes: Zego levert deze gratis aan en draagt zorg voor de inbouw. Ook de geautomatiseerde Fleet Portal wordt gratis ter beschikking gesteld. De Fleet Portal draagt daarnaast bij aan het beperken van de administratieve last van de fleetmanager. Ook voert de verzekeraar - en de bijna alle grote gerenommeerde intermediairs waar het inmiddels mee samenwerkt! – per kwartaal standaard een gesprek met de klant om de prestaties van het wagenpark te bespreken. Waar er moet worden bijgestuurd, kan educatiemateriaal worden ingezet. Dit betreft korte coaching-video’s die bestuurders kennis bijdragen en praktische tips geven over specifieke onderwerpen die voor hen relevant zijn. Voor eventuele rijtrainingen is er de samenwerking met VVCR.

Besparing TCO

Maar er moet ‘uiteraard’ ook gewoon worden bespaard op de kosten van een wagenpark, benadrukt Kernkamp. “Onze verzekeringsoplossing stelt bedrijven in staat het rijgedrag binnen het wagenpark te verbeteren wat betekent dat het rijgedrag niet alleen veiliger maar óók zuiniger en schoner wordt. Dit betekent minder CO2-uitstoot, minder brandstof- en energieverbruik, minder stilstand, lagere onderhoudskosten en routeoptimalisatie. Tel uit je winst.”

Uit cijfers van Zego op de Engelse markt, waar het bedrijf inmiddels bijna 6 jaar actief is, blijkt dat die besparingen op de TCO (Total Cost of Ownership) van een wagenpark flink kunnen oplopen. Kernkamp: “We zien doorgaans al snel 20 tot 30 procent minder schades. En natuurlijk ook op CO2-uitstoot als er ‘gewoon’ met een brandstofauto wordt gereden. Een bijkomende post die veel wagenparkeigenaren vergeten, is de reputatieschade bij slecht rijgedrag. Maatschappelijk kun je er tegenwoordig niet meer mee wegkomen om een park te hebben dat niet schoon is en veel schade rijdt.”

Leaseparken

Dit datagedreven uitgangspunt van de Zego-polis betekent overigens ook dat flexibele verzekeringen mogelijk zijn. Vandaar bijvoorbeeld klanten als Dott en Tier: de teller van de premie loopt alleen als de deelscooters daadwerkelijk rijden. De busjes die alleen ’s ochtend en in de namiddag schoolkinderen vervoeren, hebben doorgaans ook zo’n flexibele verzekering.

Ook komt er straks een belangrijk pluspunt bij voor een dergelijke datagedreven polis: de verplichting voor grotere bedrijven (100+) om alle uitstootgegevens te registreren. Daardoor komen nu ook grote leaseparken in het vizier van de insurtech. Kernkamp zegt al met meerdere leasemaatschappijen in gesprek te zijn. Dat betekent dus dat kastjes ook steeds meer gaan verschijnen in de leaseauto’s van accountmanagers of andere werknemers die recht hebben op een auto van de zaak. Is privacy daar een probleem? Kernkamp: “Doorgaans moeten we bij die parken wat meer uitleggen; bijvoorbeeld dat in tegenstelling tot social media en online advertenties - waarbij persoonlijke data wordt verkocht - Zego data juist gebruikt om nuttige informatie terug te geven. De telematica-data wordt namelijk gecombineerd met externe bronnen en voertuigspecifieke algoritmes - wat vervolgens de input vormt voor risicobeheer. We zijn niet geïnteresseerd waar een voertuig precies rijdt, we zijn simpelweg geïnteresseerd in verkeersveiligheid. Snelheid, de manier hoe bochten worden genomen en te hard remmen of optrekken, dat zijn voorbeelden van data die we gebruiken. Daarnaast benadrukken we altijd dat Zego geen eigenaar, maar slechts een verwerker van de data is. Maar privacy blijkt vaak niet meer zo’n issue. Leasemaatschappijen willen vooral hun TCO omlaag brengen – ook voor de klant. Zo kunnen ze aantrekkelijker zijn dan de concurrent en tegelijkertijd werken aan een aantoonbaar zuiniger, veiliger en schoner wagenpark. Dat is de insteek van Zego en die blijkt anno 2022 enorm aan te slaan.”

---

Zego polis: omdat het anders kan

Stijgende kosten, teruglopende opbrengsten, nieuwe regelgeving en tijdrovende administratie. Zego biedt een moderne en flexibele verzekeringsoplossing die past bij wagenparken en fleetowners helpt om tijd en geld te besparen.

De insurtech maakt gebruik van gedragsgegevens zodat risico beter kan worden begrepen en de meest eerlijke premie berekend kan worden die gebaseerd is op het daadwerkelijke risico van een wagenpark. Het verzekert zowel gele als grijze en blauwe kentekens, maar wel alleen voertuigen tot 2,5 ton gewicht. Er kan worden gekozen tussen vaste en flexibele polissen. Daarvoor is een eigen platform gebouwd om die (extra) administratie aan te kunnen. Maar het portaal dat de klant ter beschikking krijgt, is weer uiterst gebruiksvriendelijk, benadrukt Kernkamp. “Het bespaart de fleetmanager zelfs tijd!”. Daarnaast helpt het wagenparken geld besparen door inzichten en tools te bieden die hen helpen om wagenparkprestaties op de lange termijn te kunnen verbeteren. Door actief gebruik te maken van de functies in de Fleet Portal kunnen wagenparkbeheerders naast het verlagen van hun premie bij verlenging, ook besparen op andere wagenparkkosten.

-

Gepubliceerd door: Trends in Autoleasing